Algemene Voorwaarden Born4Yoga

GEZONDHEID

Veiligheid staat bij ons voorop. De deelnemer geeft bij de eerste les eventuele klachten aan en zal bij een wijziging dit zo snel mogelijk aan Born4Yoga kenbaar maken.

Born4Yoga kan eventueel een doktersverklaring verlangen waarin de arts toestemming geeft voor het beoefenen van yoga.

Op basis van medische klachten waarbij het niet duidelijk is wat de invloed van yoga hierop zou kunnen zijn, behoudt Born4Yoga het recht een persoon niet deel te laten nemen aan de les met oog op de veiligheid van de klant.

ZWANGERSCHAP

De deelnemer dient eventuele zwangerschap zo snel mogelijk te melden aan de docent. Al vanaf het eerste trimester zijn er speciale aanbevelingen voor zwangere vrouwen. Overleg met de docent wat je het beste kunt doen als je de yogalessen wilt voortzetten.

AANSPRAKELIJKHEID

De deelnemer dient de instructies van de docent in acht te nemen.

Born4Yoga is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel dat tijdens de les of ten gevolge van de yogaoefeningen ontstaat. Als cursist blijf je zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Blijf binnen de grenzen van je eigen kunnen. Het is belangrijk dat de deelnemer luistert naar zijn/haar lichaam en de grenzen van het lichaam respecteert. Hierdoor zullen je grenzen langzaam opschuiven.

Born4Yoga is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen welke buiten daarvoor bestemde ruimte zijn opgeslagen.

ABONNEMENT

Het doorlopend maandabonnement: betaling is per maand met automatische incasso. Je hebt hierbij recht op éen vast lesuur. Het bedrag wordt aan het begin van de maand afgeschreven (rond de 1e).

Dit abonnement kan iedere dag van de maand ingaan, je betaalt de resterende dagen van de maand naar rato + de eerste volledige maand.

Het is mogelijk om het abonnement in overleg tijdelijk stop te zetten per 1e van de maand. 

Dit geldt voor maximaal één volledige maand (tijdelijke pauze). Opnieuw starten gaat ook alleen per 1e van de maand. Hierbij behoud je je vaste lesuur. 

De strippenkaart (10 strippen, 3 maanden geldig): betaling is per kwartaal en dient door de cursist zelf online te worden aangeschaft (geen automatische incasso). Je hebt geen recht op een vast lesuur.

Reeds ontvangen lesgelden worden niet gerestitueerd, echter kunnen gemiste lessen worden ingehaald binnen de abonnementstermijn + 2 weken (mits er tijdig is afgezegd via Trainin!). Mocht je binnen 3 maanden na het opzeggen van je abonnement, een nieuw abonnement aan willen schaffen dan zullen wij 25,- euro administratie kosten in rekening brengen. De abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

VAKANTIES / FEESTDAGEN

Op nationale feestdagen in Born4Yoga gesloten. Tijdens feestdagen en alle vakanties zijn er (mogelijk) aangepaste roosters, contributie blijft tijdens de vakanties hetzelfde, deze zijn al in de prijs verrekend. Tijdens schoolvakanties is er gewoon les. Vanuit praktisch oogpunt houdt Born4Yoga het voorrecht om gedurende de zomermaanden, het rooster aan te passen (door bijvoorbeeld op maandag niet 2 uur, maar slechts 1 uur aan te bieden, mocht er niet genoeg animo zijn voor 2 uur). Hierover wordt men tijdig geïnformeerd via Trainin. 

BETALING

Alle producten dienen via Trainin (IDEAL) te worden aangeschaft. Hier kunt u dan direct uw lessen boeken.