Workshop Indiase Yoga -English translation below

PRIMEUR! Yoga Master Ravinder Jangda komt 2 ochtenden een workshop geven! Dus kom dit snel zelf ervaren!

Onze speciale gast uit India Ravinder Jangra komt bij Born4Yoga 2 dagen een workshop geven! Op zaterdag 25 en zondag 26 juni komt Ravinder Jangra twee Indiase yoga workshops geven van 9.30-12.30 uur. Elke dag heeft een ander thema, maar beiden zijn met elkaar verweven. Je kan de workshops afzonderlijk volgen, maar we raden je aan om beide dagen te komen, want dit is echt TE leuk! En hoe vaak hebben we nou een echte Indiase yoga master op bezoek? Dus gun jezelf die echte diepte en ervaring vanuit India.

Thee, water, en versnaperingen zijn op lokatie. Engels-talig, maar er is iemand die kan vertalen aanwezig op beide dagen. 

Zaterdag 25 juni 2022:De eerste workshop op zaterdag zal in het licht staan van therapeutische yoga, waarbij elk individu een persoonlijke benadering krijgt voor zijn/ haar persoonlijke aandachtsgebied / probleem. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van diverse asanas, afgestemd op het individu, pranayama (ademhalingsoefeningen) en meditatietechnieken. Dus alles wat jij op dit moment nodig hebt! 

Zondag 26 juni 2022:De tweede workshop op zondag zal in het teken staan van ‘zuivering’. Hierbij worden specifieke Indiase zuiveringsmethodieken gebruikt om het lichaam én geest op een andere manier te zuivering dan wij kennen in het Westen, bv. verschillende sathkarma-reinigingen. Deze zijn niet alleen gemakkelijk, maar ook aangenaam om te doen. Kom het zelf ervaren! 

Alle oefeningen zullen persoonsgebonden zijn en Ravinder is zeer ervaren om elk individu op persoonlijk niveau te laten ervaren wat voor jou werkt op basis van jouw fysieke conditie. Bij elke oefening zal Ravinder uitleggen hoe het lichaam werkt en hoe de yoga werkt voor het lichaam. Door middel van professionele fysieke begeleiding ga jij de kracht van de houding en yoga op een veilige manier ervaren in het hele lichaam en geest. Ook zal de helende kracht van mantra zingen en het hoe en waarom aan bod komen. Tijdens beide workshops is er gelegenheid voor vragen en antwoord

Ravinder heeft naast zijn Master’s degree of Yoga Science zijn doctoraal in philosophie aan de HNBG University (India) behaald. Tevens:
* is hij oprichter en eigenaar van Tapasya Yoga School, Ukraïne
* is hij hoofddocent Yoga Alliance Professional
* hestudeert hij al meer dan 30 jaar yoga
* is hij drievoudig kampioen van India in yogasporten (3 gouden medailles, 1 zilver en 1 brons)
* is hij headliner van yogafestivals en conferenties
* heeft hij honderden trainingen, masterclasses en trainingsseminars wereldwijd gegeven
Ik wil meer weten over Ravinder

Wil jij deze unieke kans ervaren om van een echte Indiase spirituele Master les te krijgen? Boek dan snel je plekje, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen (±10!).
Ja, ik kom beide dagen!
Ja, ik kom zaterdag!
Ja, ik kom zondag

Wanneer: zaterdag en zondag 56 en 26 juni 2022 van 9.30-12.30 uur
Kosten: 60 euro per dag of 110 euro voor beide dagen
Lokatie:Born4Yoga, Maalderij 12, 2741 LL, Waddinxveen

SCOOP! Yoga Master Ravinder Jangda will give a workshop for 2 mornings! So come and experience this for yourself soon!

Our special guest from India Ravinder Jangra will give a workshop at Born4Yoga for 2 days! On Saturday 25 and Sunday 26 June Ravinder Jangra will give two Indian yoga workshops from 9.30-12.30 hrs. Each day has a different theme, but both are intertwined. You can follow the workshops separately, but we recommend that you come both days, because this is really interesting so much fun! And how often do we have a real Indian yoga Master visiting? So, allow yourself that real in-depth experience from India.

Tea, water, and refreshments are available on site. Workshops are in English, but someone who can translate into Dutch is present on both days.

Saturday June 25, 2022: The first workshop on Saturday will be in light of therapeutic yoga, where each individual will receive a personal approach to his/her personal area of ​​focus/problem. Various asanas will be used, tailored to the individual, pranayama (breathing exercises) and meditation techniques. Everything you need right now!

Sunday, June 26, 2022: The second workshop on Sunday will be devoted to ‘purification’. Specific Indian purification methods are used to purify the body and mind in a different way than we know in the West, e.g., different sathkarma cleansings. These are not only easy, but also pleasant to do. Join us and experience it for yourself!

All exercises will be individualized and Ravinder is highly experienced in letting each individual experience personally what works for them based on their physical condition. With each exercise Ravinder will explain how the body works and how the yoga works for the body and mind. Through professional physical guidance you will experience the power of asana (poses) and yoga in a safe way in the entire body and mind. The healing power of mantra chanting will also be addressed and discussed. During both workshops there is an opportunity for questions and answers.

In addition to his Master’s degree of Yoga Science, Ravinder obtained his doctorate in philosophy from HNBG University (India). Also:

* he is founder and owner of Tapasya Yoga School, Ukraine

* he is a senior teacher Yoga Alliance Professional

*he has been studying yoga for over 30 years

* he is a three-time champion of India in yoga sports (3 gold medals, 1 silver and 1 bronze)

*He headlines yoga festivals and conferences

* He has delivered hundreds of trainings, masterclasses, and training seminars worldwide

I want to know more about Ravinder

Do you want to experience this unique opportunity to be taught by a real Indian spiritual Master? Book your spot quickly because there are only a limited number of places (±10!).

Yes, I’ll come both days!

Yes, I’m coming Saturday!

Yes, I’ll be there on Sunday

When: Saturday and Sunday 56 and 26 June 2022 from 9.30-12.30

Costs: 60 euros per day or 110 euros for both days

Location: Born4Yoga, Maalderij 12, 2741 LL, Waddinxveen